אחת הדרישות המרכזיות של הלימודים הגבוהים הינה השליטה הסבירה בשפה האנגלית, אשר תאפשר לסטודנט לקרוא מאמרים האקדמיים ולהבין את משמעותם. על כך, מחייבות המוסדות להשכלה גבוהה בארץ בלימוד קורסים לאנגלית במסגרת קורסי חובה, אלא אם כן יוכיח הסטודנט את ידיעתו בשפה האנגלית ויקבל פטור מקורסים אלה.

מהו מבחן אמיר

ובכן, מבחן אמיר, הנערך על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, נוצר בכדי לבחון את רמת השליטה של הסטודנטים ולקבוע האם הרמה של האנגלית מספקת בכדי להתמצאות בחומר הלימודי באנגלית ללא צורך בחיזוק לימוד השפה בעזרת הקורסים האוניברסיטאיים. כך, הסטודנט שיקבל ציון נמוך במבחן יחוייב בלימוד 3 קורסי אנגלית במסגרת לימודים באוניברסיטה, סטודנט אשר יקבל ציון בינוני יצטרך לקחת 2 קורסים בלבד ונבחן אשר יעבור את המבחן בהצלחה יהיה פטור כלל מקורסים אלה.

מבחן אמיר - ניב

מבחני אמי"ר – מידע חיוני

מבנה מבחן אמיר מחולק ל-3 פרקים, כל פרק נמשך בין 20 ל-25 דקות.

מטרתם של הפרקים הינה לבחון את היכולת של הנבחן להבין את תוכן הכתוב תוך כדי שימוש באוצר מילים נרחב, ביכולת להתאים את המילים להקשר הנכון ולנסח משפטים באופן תקין ובהיר.

הפרק הראשון במבחן מתמקד בהשלמת המשפטים. בתחילת השאלה מופיע משפט עם מילה חסרה. הסטודנט אמור לבחור מילה בין ארבע אפשרויות אשר תשלים את המשפט באופן מדויק ביותר.

בפרק השני יצטרך הסטודנט להבין את המשפט המופיע בראש השאלה ולבחור בין ארבע משפטי ברירה את המשפט בעל משמעות הדומה ביותר.

חשוב לציין שהשאלות בנויות על פי סדר רמת הקושי העולה, כך שהשאלות הראשונות קלות יותר מאלה שבאות אחריהן.

בפרק השלישי עוסק בתחום הבנת הנקרה. הנבחן אמור לקרוא את קטע הטקסט אשר מופיע בראש השאלה ולהבין את משמעותו. קטעי הטקסט המופיעים בפרק הזה של המבחן כתובים בשפה אקדמית גבוהה ודורשים הבנה מעמיקה של ניסוחים מורכבים. מתחת לקטע מופיעות שאלות הבוחנות את ההבנה של הטקס. הנבחן אמור לענות על השאלות על ידי בחירה באחד מ-4 התשובות הנתונות.

מדי פעם משתנה מבנה של מבחן אמיר, כך שייתכן שיופיעו בו שאלות מסוג אחר, או יחול שינוי על מספר השאלות בכל פרק.

כמו כן, המרכז הארצי מקיים סוג נוסף של מבחן אמיר במתכונת מיוחדת, המיועד לקבוצות סטודנטים בעלי צרכים מיוחדים, כגון בעלי ליקויי למידה, הרפעות קשב וריכוז, מוגבלויות פיזיות ועוד.

חישוב הציון במבחני אמי"ר

הציון במבחן אמיר נקבע על פי הערכת התוצאות של שני פרקים בלבד. הפרק הנוסף נועד להשוואה בין תוצאות של כלל הנבדקים ולהבטיח את איכותו של המבחן וההוגנות כלפי הנבדקים. עם זאת, הנבחנים אינם יודעים מהו הפרק אשר אינו מיועד לקביעת הציון. על כך מומלץ להשקיע בתשובות איכותיות לכל אחד מהפרקים באופן שווה.

מבחני אמיר לדוגמה – מבית ניב רווח