כמו בכל מרקם שלם שמורכב ממספר חלקים רב, כל חלק צריך לתת את חלקו כדי שכל שאר המערכת תפעל כראוי, בין אם זו קבוצת ספורט, מכונה, כיתת תלמידים, חברה גדולה או מדינה. כשזה מגיע למדינה מוטלת עלינו החובה לתת את חלקנו למדינה באמצעות מס הכנסה. מס הכנסה הוא מס שנגבה על ידי המדינה בהתאם לשכר המשתנה. שיטת המס המקובלת בישראל היא שיטת מס פרוגרסיבית שחישובי מה ההכנסה בה נעשים על פי מדרגות שונות שמתאימות את אחוזי המס הנדרש לתשלום על פי גובה השכר. שיטה זו נוצרה כדי לאפשר מצב הוגן בו מי שמרוויח יותר, ישלם יותר מס אך בצורה שלא תפחית בצורה לא פרופורציונאלית מההכנסה שלו. לכן מס ההכנסה איננו מחושב על כלל השכר החודשי אלא מחושב בהתאם למדרגות השונות.

מס ההכנסה עובר אל כספי המדינה ומושקע בפיתוחה בשאיפה לקדם מטרות לאומיות כגון עידוד תעסוקה באזורי ספר, עידוד פיתוח תעשיות,  וגם מתוך כוונה לתמוך באוכלוסיות ספציפיות  כגון חיילים משוחררים, פיתוח תשתיות ועוד. על האזרח להבין כי מס ההכנסה שנגבה על פי חוק הינו  הבסיס לתפקוד תקין של המדינה ומהווה בסיס לסל השירותים שניתן לציבור.

מס הכנסה לבעלי עסקים

אם אתה עצמאי ובעל עסק, בייחוד אם זה עסק גדל שמתחיל להגדיל את נפח תזרים המזומנים, מומלץ להיעזר ברואה חשבון טוב או ביועץ מס כדי שידאגו בשבילכם לחישובי מס ההכנסה וכל שאר חישובי המיסים הנלווים. רואה חשבון טוב יודע כיצד לעקוב אחרי כל פעילויות העסק שלכם וליידע אתכם על זכויות שונות שעשויות להיות לכם במס הכנסה או לחילופין להתריע אתכם במידה ואתם עשויים לעמוד מול גביית מס גבוהה מכפי שהייתם מוכנים אליה.

מס הכנסה לעוסק פטור –  חשוב לציין כי לא רק עוסק מורשה, אלא גם עוסק פטור ממס חייב לשלם מס הכנסה. הפטור ממס מתייחסת אך ורק למע"מ.

שנת מס מתחילה ב-1 לינואר ומסתיימת ב- 31 לדצמבר. את הדו"ח על הכנסותיך והוצאותיך לשנת המס שהסתיימה, יהיה עליך למלא ולהגיש לפקיד השומה עד ה- 30 לאפריל לאחר סיום שנת המס.

מקדמות מס הכנסה

מקדמות מס הכנסה הינן מקדמות מס שעל כל בעל עסק לשלם, אשר נקבעות כאשר עסק נפתח כדי לוודא שהוא אכן ישלם את מס ההכנסה הרצוי. לכן נעשית הערכה של אחוז מקדמות המס על פי חישוב של המחזור השנתי שלו או על פי חישוב מחזור צפוי. כשמדובר בעסק חדש, הערכה זו נעשית בהתאם להשוואה עם עסקים דומים מאותו התחום ואותו סדר גודל. את תשלום מקדמות המס יש לשלם אחת לחודשיים עד ל-15 לחודש שבא אחרי החודשיים שקדמו לו (לדוגמא: יש לשלם עד ה-15 במרץ על החודשים ינואר ופברואר). במידה ובסוף שנת המס כשמגישים את הדו"ח השנתי מתגלים פערים שנוצרו עקב רווחים גבוהים או נמוכים יותר, עליכם לשלם את הפרשי המס המצטברים או לחילופין לקבל החזרי מס הכנסה.

להלן לינק לזכויות (וחובות) האזרח בכל הקשור למיסים:

http://ozar.mof.gov.il/taxes/docs/KnowYourRights2010.pdfשלם

קטגוריה – הנהלת חשבונות.