המונח עוסק פטור מתייחס לעוסק הפטור מגביית מס ערך מוסף בגין עסקאות. כתוצאה מכך גם אינו רשאי העוסק הפטור לקזז מע"מ בגין התשואות והוא אינו נדרש בדיווח שוטף למעט פעם בשנה. עוסק מורשה בהקשר הכלכלי הוא עצמאי שהכנסותיו מגיעות מפעילות עסקית כלשהי, הפותח תיק במס הכנסה ורשאי לקזז ולגבות מע"מ. עוסק מורשה חייב לדווח על הכנסותיו מדי חודש או חודשיים וזאת בהתאם לסיווג הנקבע על ידי מס הכנסה.
יש שני קריטריונים הקובעים מבחינת רשויות המס את המעמד של עצמאי בתור עוסק פטור או עוסק מורשה. הקריטריון הראשון הוא מחזור עסקאות ועל פיו מחזור הנמוך מ"הסכום הקובע" יוגדר כעוסק פטור. הסכום מתעדכן מדי שנה בצמוד למדד, מפורסם על ידי רשויות המס ועומד על בערך 100,000 ש"ח.
הקריטריון השני מגדיר רשימה ספציפית של מקצועות חופשיים. מקצועות אלו אינם יכולים להירשם כעוסקים פטורים. הם מוגדרים כעוסקים מורשים גם אם מחזור ההכנסות שלהם נמוך מאותו "סכום קובע" כפי שהוגדר לעיל. בין המקצועות הללו יש לציין בעלי תפקידים כגון רופא, אדריכל, עורך דין, מנהל חשבונות, רואה חשבון, טוען רבני ועוד. בנוסף, חשוב להבהיר כי עוסק פטור המשיג סך עסקאות העולה בפועל על הסכום הקובע נדרש להגיע אל משרדי המע"מ ולעדכן את סיווגו לעוסק מורשה.

כיצד מתנהל עוסק מורשה מול עוסק פטור?

רבים מעדיפים להימנע מפתיחת תיק במס הכנסה וברשויות המע"מ וזאת בשל חשש מעודף בירוקרטיה. בפועל, ניתוח דוחות כספיים מגלה כי לא מדובר על פעילות מורכבת. כל עוסק פטור או עוסק מורשה יכולים ליהנות משורה ארוכה של זכויות הניתנות להם על ידי המדינה. מהבחינה הזו אפילו משתלם יותר לבצע את הנחיות החוק, לפתוח את התיק ולהקפיד על התנהלות כלכלית נכונה לאורך זמן.
כאמור, עוסק פטור מדווח רק פעם בשנה למע"מ על מחזור העסקאות שלו והוא אינו צפוי להיתקל בבעיות. במידה ומחזור העסקאות שלו עובר את המותר הוא נדרש לשלם את ההפרש בין החלק הפטור לבין החלק שעלה עליו. מצד שני, ניתן לקזז מע"מ תשומות בחודשים בהם המחזור אכן חורג. הבעיה העיקרית עם התנהלות של עוסק מורשה מול עוסק פטור היא המגבלה הפסיכולוגית. רבים מבין העצמאיים המסווגים על ידי רשויות המס בתור עוסק פטור נמנעים מלעבור את המחזור הקובע, נשארים קטנים ואינם מתפתחים.
לסיכום, יש קריטריונים אובייקטיביים הקובעים מתי עצמאי יכול להכריז על עצמו בתור עוסק פטור או עוסק מורשה. במקביל, כדאי להכיר את אופי ההתנהלות ואת השיקולים האישיים. בעל עסק שאינו מופיע ברשימת העסקים החייבים להירשם בתור עוסק מורשה נדרש לקבל את ההחלטה הזו מוקדם, להתייעץ עם אנשי מקצוע ולבחון היטב את האפשרויות העומדות בפניו לצורך מימוש החוק.

קטגוריה – הנהלת חשבונות.