אולי זה נראה לכם מסובך לחשב את הסכומים שירדו מהשכר החודשי, אבל יש באינטרנט לא מעט מחשבוני שכר שמאפשרים לפענח די בקלות את התפלגות מרכיבי השכר ולחשב את היחס בין השכר נטו לבין המסים שיש לשלם.

פרטים לחישוב מס הכנסה

גובה מס ההכנסה והשפעת העלאות השכר על סכום זה תלויים בכמה נתונים מעולם הנהלת חשבונות, כמו: המצב המשפחתי (רווקים, נשואים, גרושים, אלמנים), גילאי הילדים, האם הילדים באחזקתכם, האם אתם משלמים מזונות ו/או נישאתם לבן או בת זוג אחרת, האם בן הזוג מובטל או בפנסיה? השנה בה עליתם ארצה, השנה בה השתחררתם משירות חובה בצה"ל, תארים אקדמאיים שרכשתם, אם יש לכם ילד שסובל ממצב כמו עיוורון, חרשות ועוד. ואם הישוב בו אתם מתגוררים מזכה אתכם בהטבות מס.

המחשבון לוקח בחשבון את משכורת הבסיס אשר לפיו מחושבות הזכויות הסוציאליות שלכם + תוספת שכר שלא מזכות אתכם בזכויות סוציאליות + עלות הרכב הצמוד לפי היבואן (או ליסינג) + שווי הטבות שונות שמחויבות במס (כמו ביטוח בריאות וארוחות) + ניכויים אחרים מהנטו.

פרטים לחישוב תנאים סוציאליים

בנוסף למס הכנסה, צריך לקחת בחשבון תשלומים נוספים שמנוכים מהשכר ואלה הם התנאים הסוציאליים שמוענקים לעובד, כמו קרן השתלמות ופנסיה (או ביטוח מנהלים).

נקודות זיכוי והשפעתן על תלוש השכר

לנקודות הזיכוי יש השפעה על תלוש השכר וכול זכות לנקודת זיכוי מחושבת באופן שונה. באופן כללי, עובד שהוא תושב ישראל זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי ממס ההכנסה. בנוסף, יש קריטריונים נוספים שמעניקים נקודות זיכוי נוספות. דוגמאות:

מצבים שמזכים בנקודת זיכוי אחת, לפי סעיף 9(5)(א): "בתנאי שהוא יחיד מוטב, יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה".

– נקודת זיכוי אחת למי שנשוי לבת זוג שאין לה הכנסה.

– נקודת זיכוי אחת למי שנשואה לבן זוג שאין לו הכנסה ואין לה ילדים עד גיל 18.

– נקודת זיכוי אחת למי שנשואה לבן זוג שאין לו הכנסה ויש לה ילדים עד גיל 18.

מצבים אחרים שמזכים בנקודת זיכוי אחת הם:

– הורה שחי בנפרד והילד הוא בחזקתו.

– הורה יחיד (אם בגלל שההורה השני נפטר או שפרטי ההורה השני של הילד לא רשומים במרשם האוכלוסין).

– הורה שמפרנס ילדים שלו שאינם בחזקתו.

– מי שיש לו ילדים פעוטים (שעדיין לא הגיעו לגיל ארבע בשנת המס) יקבל 1 נקודת זכות לילד עד גיל שנה, שתי נקודות לשני הילדים הבאים ועוד נקודת זכות לילד הבא. בנוסף, החוק מפרט את נקודות הזכות לילדים אחרים בגילאים שונים עד גיל 18, אז זכאי הילד ל-0.5 נקודת זכות.

כך, אם העובד זכאי לשלוש נקודות זיכוי בשנה הוא ייהנה משווי נקודת הזיכוי X 3 נקודות זיכוי. אם סכום מס ההכנסה שהוא נדרש לשלם בשנה זו נמוך מסך כול סכום הזיכוי, יתאפשר לו לנצל רק את אותן נקודות הזיכוי שמגיעות לגובה מס ההכנסה שהוא אמור לשלם, כלומר עובד זה לא יידרש לשלם כלל מס הכנסה.

תשלום דמי בריאות

גובה דמי ביטוח הבריאות מחושב לפי גובה ההכנסה שיש למבוטח גם מעבודה וגם שלא מעבודה, ולפי מעמדו כעובד שכיר, עצמאי או מי שלא עובד.

דמי הביטוח מחושבים בדרך כלל לפי 3.10% מחלק השכר שהוא עד 60% משכר המשק הממוצע ו-5% כשחלק השכר הוא יותר מ-60% מהשכר הממוצע.

הבדלים בין עובד שכיר לעצמאי

מאפייני תשלומי המסים של העובד השכיר:

– גובה מס ההכנסה שמשלם העובד השכיר נקבע לפי ההכנסה שלו ולפי מדרגות המס שנקבעו בפקודת מס ההכנסה.

– שכיר לא זכאי לניכוי הוצאות שונות מההכנסה שלו.

– המעביד מנכה משכרו של העובד את תשלומי החובה למס בריאות ולביטוח לאומי.

מאפייני תשלומי המסים של העובד העצמאי:

– חייב במס לפי מדרגות המס (מדרגות שמתעדכנות מפעם לפעם, בפקודת מס הכנסה).

– מחויב להעביר את סכומי המע"מ שגבה מהלקוחות.

– רשאי לנכות "מס תשומות מע"מ".

– חייב להעביר את התשלומים הנדרשים לביטוח לאומי ולמס בריאות, תשלומים שנגזרים מההכנסה החייבת במס של העצמאי.

– רשאי לנכות "הוצאות מוכרות" מההכנסות שלו, כולל חלק מתשלומי הביטוח הלאומי וקופות הגמל.

– זכאי לנקודות זיכוי לפי המעמד האישי ושאר התנאים האישיים שמזכים בנקודות זכות.

גמלאים – הקלות במס

הקלות במס לגמלאים מוענקות כאשר העובד הגיע לגיל הפרישה כפי שהוא מוגדר בחוק (גברים בין הגילים 67-65 ונשים 64-60). הגמלאים זכאים לניכוי אוטומטי ממסים בגין הכנסות כגון: ריבית מפיקדונות בנקאיים או מתכניות חיסכון. כדי לקבל הקלה במס שאינה אוטומטית, צריך לבקש תיאום מס מפקיד השומה.

משכרם של גמלאים שעדיין לא הגיעו לגיל הפרישה ומקבלים תשלומי פנסיה, ינוכו דמי ביטוח בריאות בשיעור שמחושב לפי היחס בין חלק הפנסיה לגובה השכר הממוצע.

בנוסף, מי שמקבל קצבת זקנה פטור מתשלומי דמי ביטוח בריאות מכול הכנסה אחרת שיש לו.

מוגש באמצעות:

חברת Accountbook – מספקת פתרונות הפקת חשבוניות דיגיטליות

קטגוריה – ניהול העסק.