ריפוי בעיסוק נחשב לתחום לימודים מרתק בכל קנה מידה, אשר הביקוש אליו בשנים האחרונות נמצא במגמת אחת – מגמת עלייה, כמובן. הדבר הביא להקשחת תנאי הקבלה ללימודים בתחום, עם השנים, כך שקבלה ללימודים אינה מובנת מאליה. יחד עם זאת, חשוב להצביע על שני דברים: ראשית, גם במצב הנוכחי תנאי הקבלה אינם בשמיים. שנית, ונוגע יותר לענייננו, הוא שיש הבדל משמעותי בין מקומות הלימוד השונים, כאשר לא כל אחד מהם דורש גם תעודת בגרות וגם ציון פסיכומטרי, אלא אחד מהם.

לפניכם סקירה מקיפה של תנאי הקבלה הנוכחיים ללימודי ריפוי בעיסוק במוסדות המרכזיים בישראל המציעים זאת. צריך לקחת בחשבון שהתנאים שמובאים כאן הם כלליים ועשויים להשתנות בכל עת.

אוניברסיטת תל אביב

את הסקירה אנחנו מתחילים עם אוניברסיטת תל אביב, אשר מציעה מסלול מבוקש מאד של ריפוי בעיסוק. תנאי הקבלה הבסיסיים הם תעודת בגרות מלאה וציון פסיכומטרי העומד בחתך הקבלה שנקבע לשנתון מסוים (על פי מספר הנרשמים ונתוניהם). לראיה, במספר שנים היה צורך בציון פסיכומטרי של 600 ומעלה, ובציון משוקלל של 700 לפחות. גם מועמדים בעלי נתונים נמוכים יותר יכולים להתקבל בחלק מהמקרים ללימודים, כאשר עליהם לעבור בהצלחה ראיון קבלה עם ראשי החוג.

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים דורשת תעודת בגרות מלאה (או תעודה זרה המקבילה לה), בנוסף לציון פסיכומטרי. חשוב לשים לב לכך שבתנאים מסוימים, יכולים להתקבל ללימודים גם מועמדים שברשותם רק ציון בגרות משוכלל או ציון פסיכומטרי שאחד מהם עומד בחתך הקבלה הספציפי. בנוסף, מעמידה האוניברסיטה העברית את האפשרות להתקבל ללימודים על סמך מעבר בהצלחה של מכינה אקדמית במדעי הטבע.

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה דורשת עמידה הן בתנאי הקבלה הספציפיים שלה והן בתנאי הקבלה לחוג האמור. דרישות הסף של האוניברסיטה הן גיל מינימלי של 20 לפחות, תעודת בגרות מלאה, ציון פסיכומטרי (כולל סיווג "מתקדמים 1" בפרקי האנגלית של הבחינה). כלומר, ניתן לראות שהתנאים אינם פשוטים להשגה כלל וכלל. בדרך כלל, ציון הסכ"ם המשוכלל הנדרש נע סביב ה-700, אם כי לכל שנה אקדמית יש חוקים משלה.

נקודה מרכזית אחרת היא שכל המועמדים ללימודי ריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה צריכים לעבור ראיון קבלה, שעשוי להשפיע בצורה ניכרת על סיכויי הקבלה שלהם לחוג.

הקרייה האקדמית אונו

לימודי ריפוי בעיסוק אינן נחלתן של האוניברסיטאות בלבד, אלא גם של הקרייה האקדמית אונו. בחוג ללימודי הפרעות בתקשורת בקרייה מתקיים מסלול בריפוי בעיסוק, אשר הדרישות הבסיסיות מהמועמדים המעוניינים להתקבל אליו הן ציון פסיכומטרי של 600 ומעלה, יחד עם תעודת בגרות בממוצע משוקלל של 95 ומעלה.

עקב החשיבות שרואה המוסד בידיעת השפה האנגלית ה"אקדמית", דורשת הקרייה האקדמית אונו עמידה בציוני סף בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית (119-120), או לחילופין ציון הנע בין 200 ל-219 במבחן אמי"ר. בדומה לאוניברסיטת חיפה, גם בקריית האקדמית אונו נדרש כל אחד מהמועמדים לעבור ראיון קבלה, המהווה פרמטר משמעותי בהחלטה של ראשי החוג אלו סטודנטים לקבל, ובאילו תנאים.

 

ניב רווח: ייעוץ לימודיםריפוי בעיסוק תנאי קבלה

קטגוריה – כללי.